Hvordan kombineret behandling af blære og tarm, kan forbedre livskvaliteten hos MS-patienter

Forfatter Anna Mars, 04-1-2021

Find mig på:

Svære symptomer fra blæren betyder ofte svære symptomer fra tarmen. Alligevel behandles de sjældent samtidigt, på trods af evidens for bedre kliniske resultater og en betydelig forbedring af livskvaliteten.

wellspect-lee-MS-blogLee, 30, lever med MS

Det første skridt mod en kombineret behandling, er at tale om problemerne. Fire ud af ti MS patienter er aldrig blevet spurgt til deres blære- og tarmproblemer – og det kan være meget svært at tage problemet op selv.

Jeg havde tidligere problemer med blæren, men nu har jeg det ikke længere. Jeg var ikke klar over at min tarm påvirkede min blære. Da mit tarmproblem blev løst, begyndte min blære at fungere bedre.

– Kerry, 49, lever med MS

Blære og tarmproblemer hos patienter med MS bliver ofte mindre omtalt og diskuteret end mere velkendte symptomer som gangproblemer, syns- og træthedsproblemer. Men, udover de alvorlige og medicinske risici det kan indebære, ikke at diagnosticere og behandle dem, så har de også en stor indvirkning på menneskers livskvalitet, de kan give både angst, depression og social isolation.  

4 ud af 10 patienter bliver aldrig spurgt…

Først og fremmest gælder det om at tage den store udfordring: At sikre at MS-patienters blære- og tarmproblemer faktisk diskuteres og diagnosticeres, og dernæst behandles. Trods at så mange som 66 % af MS- patienterne rapporterer kombineret blære- og tarmdysfunktion, er fire ud af ti patienter aldrig blevet spurgt til blære- og tarmfunktionen i kontakten med sundhedspersonalet1.

På grund af fordommene omkring disse symptomer, vælger mange helt enkelt at udholde deres symptomer, i stedet for at spørge og søge hjælp. Derfor er det så vigtigt at være proaktiv og spørge patienten, for at hjælpe dem til det første skridt mod en behandling.

Hvilke typiske symptomer skal man være opmærksom på ?

Eftersom Centralnervesystemet styrer både blære- og tarmfuktionen, er det ikke overraskende at de fleste med MS har problemer med begge. Afhængigt af hvor den neurologiske skade sidder, kan patienten være påvirket af enten blære- og tarmdysfuktion, sameksisterende blære- og tarmdysfuntktion eller interaktion mellem blære- og tarmdysfunktion, som tilsammen kan forværre problemerne:

Blæredysfunktion

 • Overaktiv blære med kraftig vandladningstrang og ind i mellem urininkontinens.
 • Ufuldstændig blæretømning på grund af detrusor sphincter dyssynergi eller svækket blæremuskel
 • Urinvejsinfektion (UVI) et resultat af resturin

Tarmdysfunktion

 • Forstoppelse på grund af neurologisk skade og/eller nedsat mobillitet
 • Ufuldstændig tarmtømning der giver gentagne toiletbesøg
 • Afføringsinkontinens

Interagerende dysfunktion

 • Mekanisk – urininkontinens og hyppig vandladningstrang på grund af øget tryk fra tarmen.
 • Neurologisk – blære- og tarmfunktion styres på lignende måde, både centralt og lokalt
 • Medicinsk – visse lægemidler mod urinvejssymptomer kan forværre tarmsymptomer

En kombineret behandling lønner sig

De gode nyheder er at terapier der hjælper på den ene tilstand, hjælper ofte også samtidigt på den anden.2, 3 For eksempel kan antallet af UVI`er og hændelser med urininkontinens mindskes betydeligt, ved at lægge et program for tarmpleje hos personer med blæredysfunktion.2, 4

Det er helt enkelt således, at en kombineret behandling er det bedste for patienten. Først og fremmest hjælper det til at sikre, at personer med MS bliver spurgt til både deres blære- og tarmdysfunktion, så de kan få en diagnose og komme i behandling. En succesfuld behandling af alle symptomer har en stor indvirkning på patientens livskvalitet. Når både blære og tarm fungerer, eller er til at styre, giver det selvtillid til at gå ud, gå på job og have nære relationer. Naturligvis mindsker det risikoen for depression, angst og social isolation.

Men ikke mindst kan det give MS-patienter den selvtillid og velbefindende der skal til, ikke bare til at overleve, men også til at leve livet.

Det var sådan en lettelse at finde den rette blære- og tarmterapi. Nu kan jeg gå hjemmefra, og begynde at leve mit liv igen.

– Lee, 30, lever med MS 

Interesseret i at finde ud af mere ?

Hvis du har lyst til at lære mere om, hvordan MS kan påvirke blæren og tarmen, er du velkommen til at downloade vores brugervejledning: 

Download  MS brugervejledningen


Referencer

 1. Wang et al. Multiple Sclerosis and related disorders. 2018;20:16-21.
 2. Radojicic et al. BJU Int. 2018. doi:10.1111/bju.14414
 3. Rasmussen et al. Ugeskr. Laeger. 2011;173(39):2412-2415.
 4. Radojicic et al. J. Pediatr. 2018. doi: 10.1016/j.jpurol.2018.05.025

Emne: tarm dysfunktion