Hvordan vi på Wellspects hovedkontor arbejder for at reducere vores energiforbrug

Forfatter Carina Pilhøj, 11-2-2021

Wellspect har i de senere år gennemført adskillige vigtige tiltag på hovedkontoret i Mölndal for at reducere energiforbruget. I dette interview forklarer Magnus Hjalber, Senior Manager for Facilities Management, mere om dette..

Kan du fortælle os mere om disse nye foranstaltninger, som er implementeret på hovedkontoret?
Til at starte med har vi renoveret vores hovedbygnings facade og vinduer for at reducere energiforbruget og løbende opgraderet vores ventilationsenheder. Desuden er der gennemført en ny energipolitik, som blandt andet betyder at vi stiller højere krav til vores leverandører af maskiner, både når det gælder energieffektivitet og energimåling. Vores produktionsudviklingsafdeling arbejder på at øge antallet af elmotorer i stedet for at bruge maskiner der arbejder ved hjælp af tryk, da elektricitet er betydeligt mere effektivt end trykluft..

Hvad er sket under 2020?
Vi har brugt energi fra vedvarende energikilder de seneste fem år. For yderligere at reducere vores påvirkning af miljøet, er der blevet installeret solceller på en af vores bygninger i Mölndal med en kapacitet på 27,7 kW. Vi har også udskiftet nogle vinduer i dele af produktionsbygningen, hvilket resulterede i en besparelse på 20.000 kWh /om året. Der blev installeret en ny luftkompressor, som er mere effektiv, og vi har investeret i en hastighedsstyret kompressor for at reducere energiforbruget med yderligere ti procent. Belysning i vores lager er blevet erstattet med LED-belysning, hvilket giver en besparelse på 35.000 kWh / år. Opladningsstationer er blevet installeret for at fremme vores medarbejderes mulighed for at vælge en elbil, og vi øger også antallet af kontroller i elforbruget for at kunne prioritere vigtige handlinger og være i stand til at visualisere forbruget i realtid. Vi har desuden udviklet en energianalyse for at finde yderligere grundlag for forbedringer.

solar panelsSolceller er blevet installeret på hovedkvarteret i Mölndal, Sverige

Hvordan ser du udviklingen fremadrettet?
Der er en øget interesse blandt vores kunder, når det kommer til vores produkters livscyklus. Energiforbrug er et centralt spørgsmål i forbindelse med dette, så behovet for løbende forbedringer er under vejs. Flere af vores medarbejderes tid bruges på miljøspørgsmål, ikke mindst når det gælder energiforbrug. Det er vi stolte af, og vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, der tager hånd om disse vigtige spørgsmål. Jeg bruger selv en el-hybridbil og har solceller på mit hus og synes at det er vigtigt at være et godt eksempel både privat, og i min rolle som ejendomsadministrator. Jeg synes, det er vigtigt, at vi som virksomhed bidrager til et bæredygtigt samfund.

Mere information om vores arbejde med bæredygtighed

Emne: bæredygtighed