Tak til alle sygeplejersker på International Nurses Day

Forfatter Carina Pilhøj, 12-5-2021

Selv med alle de udfordringer pandemien har forårsaget – over hele verden, har Wellspect, vores partnere og vores distributører kunnet overholde leveringen af vores produkter og forpligtelser over for brugerne. Sygeplejerskerne har haft en vigtig rolle i dette. Vi har talt med Sallyanna Haigh, en sygeplejerske i vores Wellspect UK support team.

Nurses at Wellspect
Helene og Monica – specialist sygeplejersker hos Wellspect

Da pandemien begyndte, blev specialist sygeplejersker og andre nøglepersoner i sundhedsvæsnet bedt om at stå forrest i kampen på sygehuse og klinikker. Wellspect blev påvirket idet lockdowns betød, at vi ikke kunne levere samme service til vores brugere og kunder som tidligere.

Med et team på syv, 10 hvis efterspørgslen er stor koordinerer specialist sygeplejerske, Sallyanne besøg hos sundhedspersonale og yder support til brugerne.

Vi har mere travlt end nogensinde, eftersom det ikke har været muligt for patienterne at kunne møde op hos deres specialist på hospitalerne og i klinikkerne. Derfor er der meget at se til.

Nye brugere henvises til Wellspect af det lokale sundhedsvæsen, og Sallyanne’s team skemasætter et besøg inden for 24 timer. Sallyanne er specielt godt klædt på til rollen efter at have været sygeplejerske i tyve år, og selv er bruger efter at have fået en rygmarvsskade for få år tilbage.

Vi kan alle som mennesker få en række af problemer med kroppen, alt fra neurogene diagnoser, til problemer med vandladningen efter godartet prostatahyperplasi, som skaber et behov for vores produkter og services. Når de har modtaget en leverance af intermitterende katetre eller en transanal irrigations enhed, sørger Sallyanne for at de får adgang til oplæring, hjælp til at håndtere produktet og skemalægger en tid, hvor brugeren vil få besøg fra hendes team.

I min karriere som sygeplejerske, har interaktion med patienten altid været en vigtig del af jobbet. Jeg sørger for, at de er i nærheden af en håndvask og har hele kittet ved hånden for at sikre, at de får support og vænner sig til rutinen. Derefter skemalægger jeg et opfølgningsbesøg eller opkald for at høre til hvordan det går.

Men nogle brugere ønsker, forståeligt nok, ikke at få fysiske besøg under pandemien – også selvom hele teamet er udrustet med fuldt sikkerhedsudstyr og opretholder den anbefalede distance. Hvordan kan teamet så supportere brugerne optimalt?

Vi har alle været nødt til at omstille os til digitale hjælpemidler under pandemien. Vi bruger Whatsapp eller Facetime for at få kontakt til vores brugere – hvilket også har resulteret i færre transporttimer for teamet.


Wellspect nurse and user meeting in home environment 16 9
Bev Collins, specialist sygeplejerske, med Michael Kerr, bruger af LoFric Intermitterende Kateter siden han fik en rygmarvsskade

Over hele verden ansætter Wellspect sundhedsfagligt uddannede til at hjælpe brugerne med vores produkter. Vi ønsker at takke dem for deres utrolige engagement i vores brugere og for alt det de bidrager med.

Under denne pandemi har vi været fuldt ud forpligtet til at gøre en reel forskel for vores brugere, vores kunder og for samfundet.

 


Online præsentationer og diskussioner,

Med professionelle fra det Urologiske speciale

  • On Demand Webinar "En ny vinkel, som styrker kvinders og sundhedspersonalets værdighed”.

    Dette program er sammensat til at være af speciel interesse for alle, der underviser kvinder i intermitterende kateterisering. Vores forelæsere diskuterer mulige løsninger og nye vinkler som kommer rundt om de fælles udfordringer kvinder kan møde, når de tager hul på et liv med intermitterende kateterisering.

  • Udfordringer både fysiske, følelsesmæssige og mentalt.
  • Styrke værdigheden for kvinder
  • Hvordan du forbliver stærk gennem overgangsalderen

Besøg Wellspect Webinars

Emne: ren intermitterende kateterisering (RIK), COVID19, transanal irrigation (TAI), Sygepleje